Nie zabijaj! - W trosce o wspólny dom
+48 713 074 237
fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl

Bliżej wiary

Home » Bliżej wiary

 

W ramach cyklu Bliżej wiary 8 programów:

I. Czy Pan Bóg nakazuje być eko, czyli ekologia w Biblii?

prof. Jan Klinkowski (wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego z zakresu teologii biblijnej) – obecny

Termin emisji – 7 marca
Czas: 27’42
Realizacja Adrianna Sierocińska

II. Czy to pierwszy eko papież? Czyli ekologia w nauczaniu papieża Franciszka na tle wypowiedzi jego poprzedników (pokazanie, że nie tylko Franciszek mówił o konieczności ochrony środowiska, ale także Jan Paweł II i Benedykt XVI)

Proponowany rozmówca – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, nieobecny
Ojciec franciszkanin – Oskar Maciaczyk – obecny

Termin emisji – 14 marca
Czas: 20’42
Realizacja Adrianna Sierocińska

III. Czy za palenie plastikowymi butelkami pójdziemy do piekła?

Proponowany rozmówca – ks. mgr lic. Przemysław Vogt (wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym) – obecny

Termin emisji – 21 marca
Czas: 14’56
Realizacja Adrianna Sierocińska

IV. Oczyśćmy powietrze z naszej lekkomyślności – rozmowa nt. moralnych konsekwencji podejmowanych decyzji, wskazującą na to, iż walka ze smogiem polega nie tylko na unowocześnianiu technologii czy zmianie przepisów prawnych, ale na kształtowaniu umysłów.

Proponowany rozmówca – bp prof. dr hab Ignacy Dec (jeden z autorów listu biskupów Dolnego Śląska w trosce o jakość powietrza), obecny

Termin emisji – 28 marca
Czas: 14’23
Realizacja Mateusz Oklasiński

V. Blabla car… (nawiązanie do encykliki Laudato Si i wezwania papieża Franciszka do podejmowania prostych działań na rzecz ochrony środowiska, takich jak korzystanie z komunikacji zbiorowej) – pokazanie inicjatyw, które mają łączyć ludzi podróżujących w tym samym kierunku, dojeżdżających do pracy w celu zmniejszenia ilości samochodów na naszych ulicach. 

Proponowany rozmówca – p. dr Sławomir Zatwardnicki, obecny

Termin emisji – 4 kwietnia
Czas: 15’10
Realizacja Adrianna Sierocińska

VI. Ekologia na poziomie parafii – rozmowa z proboszczami dolnośląskich parafii (przede wszystkim poza Wrocławiem o reakcji mieszkańców na list biskupów i konieczności podejmowania działań proekologicznych na poziomie najmniejszych wspólnot – ukazanie sensu wzajemnego motywowania się mieszkańców małych miejscowości do działań proekologicznych. 

Proponowani rozmówcy – ks. Artur Stochła (proboszcz par. Sułów Wielki), nieobecny
Adam L. Łopuszyński (proboszcz w Świątnikach), obecny
Janusz Betkowski (proboszcz w Brożcu); obecny

Termin emisji – 11 kwietnia
Czas: 25’00
Realizacja Adrianna Sierocińska

VII. Wymiana pieca to nie tylko kwestia ekonomii i technologii – ludzkie decyzje i ich moralne konsekwencje – moralny aspekt wymiany pieców tzw. „kopciuchów” na gazowe, z uwzględnieniem programów samorządowych ułatwiających wymianę pieców.

Proponowani rozmówcy – Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW, nieobecny
dr Marian Biskup; nieobecny z powodu choroby
mgr lic. Przemysław Vogt (wykładowca teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym) – obecny
Krzysztof Smolnicki – Dolnośląski Alarm Smogowy

Termin emisji – 18 kwietnia
Czas: 13’34
Realizacja Adrianna Sierocińska

VIII. Czy potrzebny był głos biskupów? – o religijnej motywacji działań ekologicznych w duchu encykliki Laudato Si. Przypomnienie treści listu biskupów w trosce o jakoś powietrza.

Proponowani rozmówcy – ks dr. Rafał Kowalski (rzecznik metropolity wrocławskiego) – obecny

Termin emisji – 25 kwietnia
Czas: 17’40
Realizacja Mateusz Okasiński

 

Czas łącznie minut wszystkich audycji: 561,35 min

Na początku i na końcu każdej audycji i serwisów emitowany był sygnał: Audycja dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na podstawie oświadczenia Grupy Medialnej Johanneum szacowana liczba odbiorców audycji to 50 tysięcy osób.

Przygotowano 69 serwisów ekologicznych, które były prezentowane po porannym serwisie informacyjnym. Na podstawie danych pochodzących ze stacji pomiarowych na Dolnym Śląsku prezentowano jakość powietrza. Serwisy emitowano w dniach 5 III – 12 V 2018 r.

 

Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu