Jednym z celów Projektu, jest przygotowanie i wdrożenie działań edukacyjnych skierowanych do katechetów archidiecezji wrocławskiej w celu umożliwienia im przeprowadzenia w ramach lekcji religii zajęć i warsztatów kształtujących postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. W ramach powyższych działań, przygotowane zostały konspekty (przeznaczone dla odpowiednich grup wiekowych) do edukacyjnego wykorzystania na zajęciach katechetycznych.

 
 

KATECHEZY DLA SP I-III


KATECHEZY DLA SP IV-VIII


KATECHEZY DLA LO/TECH/ZSZ