Obserwatorium Społeczne to chrześcijański think-tank, który stawia sobie za cel analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Służyć ma stawianiu diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany w duchu spotkania ze światem. Refleksje i działania OBSERWATORIUM SPOŁECZNEGO mają wzmacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa. Jak napisał papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium: współczesne peryferia, czyli nowe środowiska społeczno-kulturowe są dla Kościoła wyzwaniem do ich poznania oraz podjęcia dialogu w duchu poszanowania godności każdego człowieka. Struktury kościelne mają stawać się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania, niż do zachowania stanu rzeczy. Aby nauczanie Kościoła stało się dojrzalsze, winien on korzystać także z nauk społecznych, których konkretne wskazówki pomagają mu pełnić misję zleconą przez Chrystusa (por. EG 27, 30, 40).

Ważnym elementem aktywności Obserwatorium Społecznego jest promocja myśli społecznej Kościoła oraz formacja i edukacja społeczeństwa według zasad proponowanych przez katolicką naukę społeczną.
Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski w homilii podczas ingresu do katedry wrocławskiej 16 czerwca 2013 r. powiedział: „W zaangażowaniu na rzecz człowieka drogowskazem jest społeczna nauka Kościoła, która nie jest jakimś dodatkiem, ale integralną częścią doktryny Kościoła. Ufam, że tu, we Wrocławiu, (…) odzyska ona swój dawny blask i stanowić będzie ważną inspirację w poszukiwaniu takich rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych, które najlepiej służyć będą dobru wspólnemu naszej Ojczyzny”.
I właśnie do wypełnienia tego zadania Arcybiskup Józef Kupny dnia 19 marca 2015 r. we Wrocławiu ustanowił Fundację Obserwatorium Społeczne.
Obserwatorium Społeczne sięga do tradycji wrocławskich nauk społecznych, a szczególnie nawiązuje do postaci ks. profesora Józefa Majki, który był inicjatorem badań socjologicznych nad religijnością w Polsce prowadzonych przez ośrodki kościelne oraz niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie socjologii religii i katolickiej nauki społecznej.
Mając na uwadze historię Wrocławia, Obserwatorium Społeczne służy idei pojednania nie przez niwelowanie istniejących różnic, ale poprzez dialog religii, kultur, narodów i grup społecznych.
Naukowcy, eksperci, analitycy, twórcy oraz publicyści skupieni wokół Obserwatorium Społecznego zamierzają inicjować i współtworzyć debatę publiczną. Poprzez współpracę z innymi ośrodkami Obserwatorium Społeczne chce budować pomosty międzyśrodowiskowe i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia publicznego.